โครงการประถมศึกษาสัมพันธ์ : สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึกษาในการพัฒนาท้องถิ่น


 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์  อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด  โครงการประถมศึกษาสัมพันธ์ : สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึกษาในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งนี้การดำเนินงานโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการแนวทางและผลการพัฒนานักศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     และเพื่อนำเสนอนวัตกรรมทางการประถมศึกษาในการพัฒนาท้องถิ่น    ซึ่งการดำเนินงานโครงการประสบผลสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ   และยังสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างสถาบันผลิตครูประถมศึกษาทั้งสองสถาบัน

 

 

 

 

 รายงาน : ปรัชญารัก  เวียงสงค์

Website URL : www.edu.cmru.ac.th 
Facebook : @Education.CMRU


จำนวนผู้เข้าชม : 316


ลิงค์ภายใน ::

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดูขนาดใหญ่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Education Chiang Mai Rajabhat University


เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053885500

โทรสาร : 053885500

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : prachyarak_wea@cmru.ac.th | สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์