การประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ห้องประชุมพวงคราม 1 ศูนย์แม่ริม (ประชุมออนไลน์)


เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพื่อพิจารณาเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ของนักศึกษา ซึ่งในช่วงการระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 (COVID-19) นี้  การจัดประชุมใช้ระบบการประชุมแบบออนไลน์ ( VDO Conference) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ รักษาการคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

 

ภาพ / รายงาน : ปรัชญารัก  เวียงสงค์

Website URL : www.edu.cmru.ac.th 
Facebook : @Education.CMRU


จำนวนผู้เข้าชม : 204


ลิงค์ภายใน ::

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดูขนาดใหญ่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Education Chiang Mai Rajabhat University


เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053885500

โทรสาร : 053885500

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : prachyarak_wea@cmru.ac.th | สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์