บริการวิชาการโดยการจัดกิจกรรมเกมและนันทนาการ โรงเรียนบ้านสันคะยอม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 อ.คะนอง ธรรมจันตา อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ นำนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ขั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ ให้บริการวิชาการโดยการจัดกิจกรรมเกมและนันทนาการ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันคะยอม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผอ.นิวัฒน์ เรียนอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนให้การต้อนรับและให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมเกมนันทนาการในครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี

 

ข่าว / ภาพ  FB: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายงาน : ปรัชญารัก  เวียงสงค์


จำนวนผู้เข้าชม : 338


ลิงค์ภายใน ::

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดูขนาดใหญ่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Education Chiang Mai Rajabhat University


เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053885500

โทรสาร : 053885500

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : prachyarak_wea@cmru.ac.th | สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์