คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหาร ตัวแทนบุคลากร คณะครุศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าของขวัญแด่อธิการบดี เนื่องในวันปีใหม่ 2564


เมื่อว้นที่ 6 มกราคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ปริญญา สำราญบำรุง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนจากคณาจารย์และบุคลากรประจำคณะครุศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าของขวัญ แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี เพื่อน้อมรำลึกและคำอวยพรปีใหม่ประจำปี 2564 เพื่อเป็นศิริมงคล ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ได้อวยพรตลอดจนเน้นย้ำ เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักเนื่องจากช่วงนี้เกิดสถานการณ์เชื้อโรคโควิด 19 (COVID-19)แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

 

 

ภาพ / รายงาน : ปรัชญารัก  เวียงสงค์

Website URL : www.edu.cmru.ac.th 
Facebook : @Education.CMRU


จำนวนผู้เข้าชม : 173


ลิงค์ภายใน ::

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดูขนาดใหญ่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Education Chiang Mai Rajabhat University


เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053885500

โทรสาร : 053885500

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : prachyarak_wea@cmru.ac.th | สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์