การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันครู ประจำปี 2564 เพื่อเตรียมแนวทางในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เมื่อวันที่  5 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. คณบดีคณะครุศาสตร์ได้มอบหมายให้ อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ปริญญา สำราญบำรุง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันครู ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว

 

 

 

ภาพ / รายงาน : ปรัชญารัก  เวียงสงค์

Website URL : www.edu.cmru.ac.th 
Facebook : @Education.CMRU


จำนวนผู้เข้าชม : 177


ลิงค์ภายใน ::

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดูขนาดใหญ่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Education Chiang Mai Rajabhat University


เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053885500

โทรสาร : 053885500

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : prachyarak_wea@cmru.ac.th | สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์