บุคลากรประจำคณะครุศาสตร์


สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตดร์


 • นายสุรชาติ ถึงกาศ

   

  นายสุรชาติ ถึงกาศ

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์


งานวิชาการ


 • นายสุเทพ ไซยวุฒิ

   

  นายสุเทพ ไซยวุฒิ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา

 • นายสมเด็จ ภิมายกุล

   

  นายสมเด็จ ภิมายกุล

  นักวิชาการศึกษา


งานศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู


 • นายวสันต์ ศรีอินต๊ะ

   

  นายวสันต์ ศรีอินต๊ะ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  หัวหน้างานศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู

 • นายชัยพร อุตรศักดิ์

   

  นายชัยพร อุตรศักดิ์

  นักวิชาการศึกษา


งานบริหารงานทั่วไป


 • นายสุรชาติ ถึงกาศ

   

  นายสุรชาติ ถึงกาศ

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

 • นางอุบล มาตัน

   

  นางอุบล มาตัน

  นักวิชาการการเงินและบัญชี

 • นางสาวธนัญภรณ์ คำหล้า

   

  นางสาวธนัญภรณ์ คำหล้า

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวธนัญภรณ์ คำหล้า

   

  นางสาวนัทกัญจรีย์ ปินต๊ะสม

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • นางฐิตินันท์ เขียวนิล

   

  นางฐิตินันท์ เขียวนิล

  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 • นายศุภชัย ไชยาแจ่ม

   

  นายศุภชัย ไชยาแจ่ม

  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 • นางสาวเกศรินทร์ สิทธิวัฒน์

   

  นางสาวเกศรินทร์ สิทธิวัฒน์

  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 • นายปรัชญารัก เวียงสงค์

   

  นายปรัชญารัก เวียงสงค์

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ลิงค์ภายใน ::

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดูขนาดใหญ่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Education Chiang Mai Rajabhat University


เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053885500

โทรสาร : 053885500

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : prachyarak_wea@cmru.ac.th | สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์