ผู้บริหารคณะครุศาสตร์


 

ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ

ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ

ผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์
คำสั่งแต่งตั้ง

   
   อ.ปภัส ฉ่ัตรยาลักษณ์ อ.ปริญญา สำราญบำรุง

อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์

รองคณบดีคณะครุศาสตร์
คำสั่งแต่งตั้ง

อาจารย์ปริญญา สำราญบำรุง

รองคณบดีคณะครุศาสตร์
คำสั่งแต่งตั้ง

   

 

 

 

ลิงค์ภายใน ::

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดูขนาดใหญ่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Education Chiang Mai Rajabhat University


เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053885500

โทรสาร : 053885500

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : prachyarak_wea@cmru.ac.th | สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์