งานระบบ KSP Bundit Online คุรุสภา


 การบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา-รายบุคคล ระบบ KSP Bundit Online คุรุสภา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(หมายเหตู : ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลเฉพาะนักศึกษา รหัส 59-60-61 เป็นต้นไปเท่านั้น
สำหรับนักศึกษาค้างชั้น ตั้งแต่ รหัส 58-57-56 ลงมาไม่ต้องกรอกข้อมูล
ให้ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครูแบบเดิม
ตาม คู่มือ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ตรงเมนูด้านบน "ข่าวสารวิชาการ")  
  

-  ระบบ KSP Bundit Online

- คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา-รายบุคคล ระบบ KSP Bundit Online

ลิงค์ภายใน ::

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดูขนาดใหญ่

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Faculty of Education Chiang Mai Rajabhat University


เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053885500

โทรสาร : 053885500

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : prachyarak_wea@cmru.ac.th | สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์