ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “Shopee Code League 2021”

Shopee จัดแข่งขัน “Shopee Code League 2021” โดยเปิดรับนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีทักษะวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ coding ชิงเงินรางวัลและโอกาสเข้าร่วมฝึกงานและร่วมงานกับ Shopee . ในการลงทะเบียนแข่งขัน “Shopee Code League 2021” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-20 มีนาคม 2564 เพียงแค่คุณรวบรวมสมาชิก 2-4 คน ฟอร์มทีมเพื่อแข่งขันการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) วิทยาศาสตร์ข้อมูล (data science) และความท้าทายด้านอัลกอริทึม (algorithmic challenges) เพื่อลุ้นรางวัลชนะเลิศเงินสดมูลค่ารวมกว่า 25,000 SGD ก่อนเริ่มการแข่งขัน คุณสามารถสมัครเพื่อร่วมอบรมกว่า 70 เวิร์คช็อปที่จัดขึ้นโดย ช้อปปี้ และพันธมิตรด้านการอบรมของเรา สมัครตอนนี้ได้ที่ : https://careers.shopee.sg/codeleague/ ปิดรับสมัครวันที่ 5 มีนาคม เวลา 11.00 น.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [46.92 KB]

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

        กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารสาระคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยครอบคลุมด้านการวิจัยสถาบัน การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร การพัฒนาระบบการปฏิบัติราชการของบุคลากร และกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 2 เดือน)

                               ดังนั้น กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใคร่ขอเชิญนักวิจัย คณาจารย์ หรือบุคลากรในหน่อยงาน ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าว เพื่อให้การเผยแพร่บทความเป็นที่ยอมรับ และวารสารสาระคามได้จัดให้เป็นกลุ่มวารสารกลุ่ม 2 ในฐานข้อมูล TCI ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะของการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th/  และท่านสามารถส่งบทความมาได้ที่ E-mail : sarakhamjournal@hotmail.com หรือติดต่องานวารสาร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โทรศัพท์/โทรสาร   :  043 754416

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [357.52 KB]

โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564

     ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย 2564 ได้จัดการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีค้นประชาธิปไตยแก่เยาวชน บุคลากรในสถานศึกษา และประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรม แนวทาง กระบวนการเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ทั้งในมิติเชิงโครงสร้าง มิติเชิงกระบวนการ มิติเชิงวิถีชีวิตที่นำสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในทุกระดับเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อ มั่นคง ยั่งยืน อันจะนำสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ ทั้งในระดับโรงเรียน สถานศึกษา และชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

           ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดการประกวดได้ทางช่องทาง https://www.parliament.go.th/innovation โดยจะเปิดรับผลงานนวัตกรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [14.87 MB]

ขอเชิญลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น

คลิ๊กที่นี่เพื่อ เข้าสู่ระบบเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา
หรือ http://www.sdd.cmru.ac.th/election

วิสัยทัศน์


รายละเอียดการเข้าสู่ระบบและวิธีใช้งาน

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูอาจารย์ที่ได้รับรางวัลครูผู้ทรงคุณค่า

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูอาจารย์ผู้ได้รับมอบ “รางวัลครูผู้ทรงคุณค่า” ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับครูอาจารย์ที่ทำงาน ทุ่มเทเสียสละ อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ในงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๔ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในปี ๒๕๖๔ นี้มีจำนวนทั้งสิ้น ๗ คน ได้แก่
๑. ผศ.ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ภาควิชาเทคนิคการศึกษา คณะครุศาสตร์
๒. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓. ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์พรรณรัตน์ บุญกว้าง อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
๕. อาจารย์ ดร.คมศิลป์ ประสงค์สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
๖. นางธนิดา ปิ่นแก้ว ครูปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๗. อาจารย์ ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ครูผู้ทรงคุณค่า

” เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีความพร้อมทั้งด้านคุณวุฒิวัยวุฒิเป็นต้นแบบทั้งในด้านการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน
ตลอดจนมีผลการสอนที่ทำให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จ ความก้าวหน้าทางการศึกษา หน้าที่การงาน การดำเนินชีวิตและเป็นแบบอย่างที่ดี
เป็นที่ยกย่องของลูกศิษย์ เพื่อนครูอาจารย์ สถานศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา “

VDO : เนื่องในงานวันครูประจำปี ๒๕๖๔ ( ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ )ประมวลภาพงานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูอาจารย์ที่ได้รับรางวัลครูผู้ทรงคุณค่า

ภาพ / ข่าว / รายงาน : ปรัชญารัก เวียงสงค์

Website URL : www.edu.cmru.ac.th
Facebook : @Education.CMRU

การประชุมกับคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา(หลักสูตร 5 ปี) คุรุสภาทางระบบออนไลน์ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงจำนวนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่คุรุสภารับรอง โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเแลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว


ภาพ / ข่าว : สมเด็จ ภิมายกุล
รายงาน : ปรัชญารัก เวียงสงค์

Website URL : www.edu.cmru.ac.th
Facebook : @Education.CMRU

การประชุมเรื่อง “แนวทางการแก้ไขหมวดวิชาครูของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)”

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดประชุมเรื่อง “แนวทางการแก้ไขหมวดวิชาครูของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธาน ซึ่งมีคณาจารย์ ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว

การประชุมประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) จำนวน 19 หลักสูตร

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) จำนวน 19 หลักสูตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานและได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีฯเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย


ภาพ / ข่าว : สมเด็จ ภิมายกุล
รายงาน : ปรัชญารัก เวียงสงค์

Website URL : www.edu.cmru.ac.th
Facebook : @Education.CMRU